LIJFRENTE - PENSIOENEN

Weet u hoeveel pensioen u opbouwt?

Uw pensioen bestaat uit de AOW;
het pensioen dat u via uw werkgever opbouwt en de eventuele lijfrentepolissen en lijfrentespaarrekeningen die u zelf afgesloten heeft.

Vier op de vijf Nederlanders heeft een pensioentekort. Het pensioen zal dan lager uitpakken dan 70 procent van het laatste verdiende inkomen.
Een pensioentekort loop je al snel op door:

  • verandering van werkgever
  • slechte pensioenafspraken
  • auto van de zaak
  • overuren / bonusregeling
  • echtscheiding

Met een lijfrenteverzekering of bankspaarrekening kunt u uw pensioentekort wegwerken.
De premie/inleg is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Eerste Adviesgesprek

Voor het eerste intakegesprek rekenen wij geen kosten. Tijdens dit gesprek maken wij aan de hand van bovenstaande vragen een grondige analyse van uw persoonlijke wensen en mogelijkheden.

U kunt uiteraard bij ons terecht:

  • voor het doorlichten van uw huidige pensioen / lijfrente.
  • wanneer de einddatum van een bestaande lijfrentepolis in zicht komt.

Klik hier voor het Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen


Je kunt veel doen aan je eigen pensioen, Frank!
De mogelijkheden voor een goed pensioen verbaasden Frank.
U niet, u weet al lang wat u kunt doen aan uw pensioen. Of toch niet?Oei, oei, Frank heeft een pensioengat!
Frank kwam van een koude kermis thuis toen hij wilde stoppen met werken.
Weet u wél of uw pensioen voldoende zal zijn?


 


Tel. (033) 246 32 15

info@vehape.nl